سلام مهربانان مثبت، شاد و پر انرژی...☺️
من درروزى ﺯﯾﺒﺎ ﯾﺎﺩتان ﻣﯽ ﮐﻨﻢ؛
ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎيتان ﭼﻮﻥ ﺭﻭﺯ ﺑﺎﺷﺪ
ﻭﻫﻤﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎيتان ﺑﻪ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﺎﺑﻠﻮﯼ افرينش…

ودعايتان می کنم منبع : انتظار سبز ... |روزگارتان بانشاط.. چتر پروردگار همراهمان
برچسب ها : پروردگار همراهمان ,روزگارتان بانشاط